Molybdeen en geneeskunde

Author Topic: Molybdeen en geneeskunde  (Read 20810 times)

Offline Metel

  • Sponsor
  • Forum lid
  • ***
  • Posts: 62
  • Bijzondere metalen en komponenten
    • Metel
Molybdeen en geneeskunde
« on: 7 August 2015, 14:40:06 »
Molybdeen-98 > Molybdeen-99 > Technetium -99m

Het Reactor Instituut Delft (RID) heeft in 2008 een productiemethode ontwikkeld voor molybdeen 99, de grondstof voor de medische isotoop Technetium-99m. Het destijdse tekort aan deze isotoop werd hierdoor beter opgevangen. Het RID is er in geslaagd om van molybdeen-98 molybdeen-99 te maken. Dat is de grondstof voor de radio-isotoop
Technetium-99m, die ook wel ‘het werkpaard’ van de nucleaire geneeskunde wordt genoemd. Voorheen werd de voor kankeronderzoek onmisbare isotoop nog uitsluitend uit verrijkt uranium geproduceerd. Molybdeen-99 dat vervalt tot Technetium-99m komt in de natuur niet voor. Het wordt vooral gewonnen door kernsplijting van verrijkt uranium. Door het non-proliferatie-verdrag is de productie hiervan uitbesteed aan een beperkt aantal grote onderzoekskernreactoren. Met als gevolg dat er bij een defecte reactor, in ziekenhuizen tekorten aan de isotoop ontstond. Dat je van molybdeen-98, dat wel veel in de natuur voorkomt, molybdeen-99 kon maken was al langer bekend.

Nucleaire geneeskunde

Technetium-99 wordt gebruikt om in een vroeg stadium kankergezwellen op te sporen. Eerst spuit men een zeer kleine hoeveelheid Technetium-99 in bij de patiënt. Door de straling te detecteren met een gamma camera kan men bepalen of er iets abnormaals aan de hand is.


De nucleaire geneeskunde is niet gericht op het maken van een beeld waarop je de diverse organen kunt zien liggen. In tegenstelling tot andere manieren van medische beeldvorming, laat nucleaire geneeskunde het functioneren van de organen zien. Het kan antwoord geven op de volgende vragen. Hoe actief is de stofwisseling daar? Hoe goed of slecht is de doorbloeding? Is er een tumor aan het ontstaan?
Technetium werkt chemisch ongeveer hetzelfde werkt als calcium. Het verscil is echter dat Technetium radioactief is. Het zendt gammastraling uit. Gammastraling heeft een groot doordringend vermogen, zodat het menselijk lichaam ‘doorzichtig’ is voor gammastraling. Gelukkig is het ioniserend vermogen laag, zo brengt de straling betrekkelijk weinig schade toe aan het lichaam.

Hieronder een voorbeeld foto. Alle zwarte vlekjes zijn tumoren.
Hello Guest! Replies in this topic have been hidden from view. You are currently missing 2 replies. Please register or login if you want to view the replies.