Welding titanium heat exchanger/ Titanium warmte wisselaar lassen

Author Topic: Welding titanium heat exchanger/ Titanium warmte wisselaar lassen  (Read 5226 times)

Offline WeldTitan

  • Main sponsor
  • Volledig forum lid
  • ****
  • Posts: 208
  • Titanium welding specialist

This work was on a LPG gas ship, the large heat exchanger is broken.

Liquefied gas having a temperature of -40 ° C flows through the outer tube, seawater is pumped through te small tubes and warms up the gas.
To ensure a long service life the heat exchanger is entirely made of titanium.
Because of a shutdown of the pumps seawater into the small tubes has come to stand still, frozen and expand. Result, 65 of the 800 tubes leak.

Our help was called in because we are specialists in the field of (titanium) welding.
In the workshop we usually weld titanium in one of our purge chambers, but on-site it’s a big challenge to get enough purging on the weld area each time.

We  sealed the leak tubes by welding in solid titanium plugs.
After welding there was a independently penetrant testing and the results were 100% positive, we did not expect anything else.


Op een LPG schip staat een grote warmte wisselaar welke kapot is gegaan.
Vloeibaar gas met een temperatuur van -40 graden stroomt door de buitenbuis, door de kleine buisjes word zeewater gepompt waardoor het gas opwarmt.
Om een lange levensduur te garanderen is het geheel gemaakt van titanium.
Door het stilvallen van de pompen is het zeewater in de kleine buisjes stil komen te staan, bevroren en uitgezet. Gevolg, 65 van de 800 buisjes lek.

Onze hulp werd ingeroepen omdat wij specialist zijn op het gebied van (titanium) lassen.
Het lassen van titanium gebeurt in de werkplaats meestal in één van onze couveuses, maar op locatie is het elke keer weer een hele uitdaging om de lassen rondom te kunnen voorzien van genoeg inert gas.

Gelukkig heeft de wisselaar ongeveer 30% over capaciteit en in opdracht hebben we de lekke buisjes dicht gelast met massieve conische titanium pluggen.
Na het lassen is er onafhankelijk penetrant onderzoek uitgevoerd en de uitslag was 100% positief, we hadden niet anders verwacht.

https://www.weldtitan.com/projects/titanium-heat-exchanger-lpg-tanker
LKN WeldTitan, discover titanium welding at it's best.

www.weldtitan.com

Hello Guest! Replies in this topic have been hidden from view. You are currently missing 5 replies. Please register or login if you want to view the replies.