Titanium heeft bij verspanen een sterke neiging tot koud verstevigen

Author Topic: Titanium heeft bij verspanen een sterke neiging tot koud verstevigen  (Read 13285 times)

Offline H

  • Forum lid
  • *
  • Posts: 19
Het verspanen van titanium vereist andere technieken dan het verspanen van standaard stalen. Bij het verspanen van titanium hebben de spanen sneller neiging tot snijkant opbouw, waarbij vaak plastische deformatie ontstaat. Door de beitel onder het koudverstevigde oppervlak te plaatsen is verspaning van titanium beter te realiseren. In het bijgevoegde plaatje is het koudverstevigde oppervlak aangegeven met de rode lijn. De beitel is aangegeven door middel van de gele vorm.

Het koudverstevigde oppervlak is afhankelijk van de snede dieptes en verschilt per titaan grade.

Om het koud verstevigen te voorkomen kunnen de volgende maatregelen getroffen worden voor betere verspaningsresultaten: 
-  Snijkanten overvloedig koelen
-  Scherpe snijkanten
-  Zorg voor maximale stijfheid (werkstuk / opspanning in machine / schacht / gereedschap)
-  Kies voor de snijplaten carbidsoorten
-  Vermijdt snij onderbrekingen
-  Kies de snede diepte zodanig dat er onder de koud verstevigde laag gesneden wordt


Hello Guest! Replies in this topic have been hidden from view. You are currently missing 7 replies. Please register or login if you want to view the replies.